Sluch

sluch
•    funkce v komunikaci – verbální + paraverbální (tón hlasu, intonace, …) projevy
•    zevní, střední a vnitřní ucho
•    zevní ucho – auris externa – ušní boltec (elastická chrupavka) a zevní zvukovod – v něm mazové žlázy a chlupy (hl. u M)
•    bubínek – membrana tympani – vpáčená blanka, která odděluje zevní a střední ucho; na vnitřní straně kladívko
•    v dutině skalní kosti kladívko, kovadlinka a třmínek; ústí Eustachovy trubice, kt. slouží k vyrovnávání tlaku
•    2 drobné svaly – napínají a chrání bubínek a třmínek (ochrana proti silným zvukům)
•    kůstky pohyblivě spojeny. 30x zesilují chvění bubínku
•    chvění vzduchu vyvolá chvění bubínku s amplitudou asi 10-13 m (velmi jemné pohyby) > kůstky > oválné okénko (v něm zasazen třmínek) > vnitřní ucho

vnitřní ucho – auris externa
•    začíná oválným okénkem, tvořeno hlemýžděm – cochlea, má 2,5 závitu
1.    kostěný hlemýžď (v pyramidě kosti skalní)
2.    blanitý hlemýžď – vystlán epitelem; 3 části – vnitřní scala tympani a zevní scala vestibuli se na konci spojují; střední scala media – ductus cochlearis
•    vnitřní a zevní část vyplňuje perilymfa; ve střední je endolymfa – hodně K
•    bazální (bazilární) membrána – Cortiho orgán – tvořen vláskovými buňkami, ty překryty tektoriální membránou

zvuk z oválného okénka > na perilymfu > endolymfa a rozmanité struktury blanitého hlemýždě > podráždění vláskových buněk
•    vysoké tóny – na bázi (spodku) hlemýždě
•    nízké tóny u vrcholu

sluchový nerv – nervus statoacusticus
•    do mozk. kmene, thalamu, RF
•    vlákna do Höschlových závitů v mozk. kůře; asoc. oblasti (spojují různé části kůry)