Pracovní porada


Víte to?

1. Kolik stojí hodinová porada deseti lidí?  Kč
 
2. Jak dlouho se má probírat jedno téma?
 10 min.
 30 min.
 60 min.
 
3. Kdo vede poradu?
 vždy šéf
 k tomu určený pracovník
 střídavě účastníci porady
 

 


Porada – ztráta času? Příležitost ke společenskému popovídání? Smršť užitečných nápadů? Vyřešení problémů? Výsledek porady závisí především na způsobu jejího vedení.

:: Porada musí mít jasný cíl

Jen tak si posedět a bezcílně mluvit je k ničemu. Porada se koná za určitým účelem – je třeba prodiskutovat několik (ideálně 3-10) záležitostí.

:: Kdo je připraven, není znuděn

Je-li někdo na poradě a nikoli u své běžné práce, má mít k daným tématům co říct. Na poradu musí být jak její vedoucí, tak ostatní účastníci, připraveni.

:: Poradu musí někdo pevně vést

Na strukturu, spád a čas dohlíží člověk pověřený vedením porady. Zahajuje, „vyvolává“ účastníky, upozorňuje na vypršení času, ukončuje. Nemusí to být nutně vedoucí ani stále týž člověk. Naopak, rotující funkce vedoucího porady dá každému zaměstnanci pocit důležitosti (i když by to třeba dotyčný nikdy nepřiznal).

:: Efektivitě sluší jasně dané časy

Stanovte přesně dobu trvání porady a čas přidělte také jejím tématům. Aby se udržela soustředěnost, celková doba by neměla přesáhnout hodinu a na jedno téma bohatě stačí 10-15 minut. Vše nad je již rozmělňování.

:: Porady se nemusí konat pravidelně

Poradu vyhlašujte pouze tehdy, je-li k tomu důvod. Pravidelně by se měly konat jen výroční rekapitulační porady.

:: Neurážejte (se)

Každý nápad je hodnotný (a není tedy pěkné jeho původce zesměšňovat), ale ne každý se právě hodí (a není tedy nutné brát si to osobně).

:: Porada musí mít strukturu

1. Poradu musíte zahájit – „Kolegyně a kolegové, vítám vás na dnešní poradě. Probereme nejdříve plnění dodávek pro export, potom musíme rozhodnout o tom, kdo bude letos na výstavě na stánku a nakonec tady máme nabídku vzdělávacích kurzů.“ Oznámíte tedy, PROČ jste se sešli – CO se bude řešit.

2. Proberte jednotlivé body

3. Poradu ukončete rekapitulací – „Exportní dodávky jsme vyřešili a výstavní sestavu také s tím, že Tomáš se ještě domluví s Věrou a dají mi během zítřka definitivně vědět. Pokud jde o kurzy, dáte svým oddělením na výběr mezi angličtinou, němčinou a duševní hygienou a na příště přinesete čísla, kolik lidí který kurz chce. Termín a témata příští porady oznámím standardním způsobem. Děkuji vám.“

test emoční inteligence