Stručně – sociální psychologie

seznam použitých zkratek

schéma – mentální reprezentace všeho možného, stereotyp

Bemová – teorie sebepercepce – o sobě jako o druhých podle chování (4 chleby- to jsem musel mít velký hlad), teorie pohl. schématu

Allport – postoje

efekt jezera Wobegon – většina lidí si myslí, že jsou lepší než průměr

efekt svatozáře – tituly

efekt setrvačnosti, zakotvení – dobrý student v minulosti je posuzován jako stále dobrý

sériový efekt, centrální tendence – ne krajní hodnoty

klientismus – na pracovištích – patron a klient

klika – záporný postoj k jiným

ad hoc – pro tento účel

soc. deziderabilita – členové jednají přijatelně pro skup.

agregát – není skupina, ale může se stát (MHD)

pozice ve skup. – star – alfa, outsider, marginální osoba (v hvězdném stínu), pozice omegaobět. beránek, odmítaný, postavení gama – rovnocenná osoba, beta – expert, epigon – zastánce formál. ved., konformista

náklonnost – tělesná přitažlivost, blízkost, obeznámenost, podobnost

Terman – výzkum úsp. manželství

Kainův komplex – prvorozené dí se cítí být zanedbáváno kvůli ml. sourozenci

McDougall, Ross – 1908 první 2 učebnice o soc. P

Norman Triplett – soc. facilitace

Heider – atribuční teorie, úsilí o kogn. rovnováhu

Weiner – atr. styly

Ross – zákl. atr. chyba

Sherif – autokinetický efekt 1935

Thorndike – haló efekt (55% vzhled, 38% hlas, 7% obsah sdělení)

Moskovici – soc. ovlivňování

Milgram – aut. a zástupný stav

Stoner – skup. polarizace

Kelly – os. konstrukty, repert. mřížka REP

Likert – Lik. škála k měření postojů (výrok + ne/souhlasím)

Osgood – sémantický diferenciál

Bogardus – škála soc. vzdálenostiměření předsudků (vadilo by vám, kdyby si vaše sestra vzala černocha?)

Adorno – autoritářská O

Lorenz – hydraulický model agrese > katarze

Dollard – frustrace-agrese

Seligman – naučená bezmocnost

Lapier – řečené a vyjádřené postoje – 2 Čínani

Bandura – sebedůvěra-výkon, agrese je naučená nápodobou (BOBO)

pomoc – pluralistická ignorance, difúze odpovědnosti

McGuire – očkování, imunizace lidí proti přesvědčování – funguje

Stoner – skup. polarizace

Irwing Janis – teorie skupinového myšlení (zátoka Sviní)

online kurzy základů psychologie