Pedofilie


::
Co je pedofilie

Jde o sexuální deviaci – odchylku v preferenci. Pedofil váže své sexuální touhy k dětem, k nichž ho přitahuje hlavně jejich poddajnost, nevinnost a bezprostřednost. Pravý pedofil má děti rád, rozumí si s nimi a může tak být velmi dobrým učitelem nebo vedoucím zájmového kroužku – pokud nepřekročí jistou hranici a nezačne vyhledávat fyzický kontakt s dětmi.

I pedofilové jsou zaměřeni heterosexuálně, homosexuálně nebo nejsou vyhranění (bisexuální zaměření). Většina pedofilů se dokáže ovládnout a o žádné sexuální aktivity s dětmi se nikdy nepokusí – čistý pedofil nechce dětem ublížit, má je velmi rád. Své sexuální potřeby vybíjí masturbací doprovázenou fantaziemi nebo pornografií. Velká část pedofilů založí rodinu a v tomto uspořádání žije relativně spokojeně.

:: Nejčastější sexuální aktivity pedofilů

Může jít v zásadě o všechny aktivity prováděné dospělými lidmi – hlazení, masturbace před druhým, vzrušování druhého, orální sex, styk s penetrací nebo interfemurální styk (mezi stehny oběti).

:: Ne každé dítě má na svědomí pedofil

Ne každý, kdo zneužije dítě, musí být pedofil – může jít o člověka mentálně retardovaného nebo většinově orientovaného, který dítě použil jako náhražku v situaci, kdy nikdo jiný nebyl dostupný (tohle bývá případ zneužívání dětí v rámci rodiny). Pokud pedofil dítě znásilní, patrně se u něj vyskytuje ještě další porucha, ať už další sexuální deviace násilnického typu nebo osobnostní porucha, případně nějaký typ závislosti nebo nezvládnutá konzumace alkoholu či jiných drog.

:: Hebefilie a efebofilie

Hebefil má v oblibě dospívající dívky a efebofil pak dospívající chlapce (zatímco pedofil upřednostňuje děti bez znaků sexuálního dospívání).

Vizte též článek Jak se pozná pedofil

typy a poruchy osobnosti - test