Životní cyklus a diferenciace buňky

živ. cyklus – období metabolické aktivity a období dělení buňky
•    většina b. lid. těla se dělí po celý život
•    nedělí se červ. krv.; neurony se přestávají dělit krátce po porodu (objeveny kmenové b. v mozku, které umějí produkovat nové neurony)

mitóza (nepřímé dělení)
•    vznikají 2 dceřinné b. s identickou gen. výbavou
•    zvětšuje se počet organel, DNA se seskupuje, mizí jadérko, rozpadá se jaderná membrána; chromozomy se podélně štěpí; nové chromozomy na póĺy buňky, ostatní organely se rozdělují náhodně, buňka se zaškrtí
•    dělení zastavují cytostatika

meióza (redukční dělení)
•    b. má poloviční genetickou výbavu (pohl. buňky)

diferenciace (specializace buněk)
•    tvarové a funkční rozlišení b.
•    z oplodněného vajíčka vznikají všechny b. organismu
•    specifická fce dané buňky je dána aktivovanou částí gen. info
•    většinou nevratný proces – určen v době zárodku (neplatí pro např. bílé krvinky)

zánik buněk
•    nekróza – b. zaniká v důsledku nepříznivých fyzikálních, chem. aj. podmínek
•    apoptóza – fyziologický proces, plánovaná sebedestrukce b.

cokoli se v b. děje, je účelné – i jejich zánik (> nádor. b.)