ŘEČOVÉ OBLASTI MOZKU

 

Brocova oblast (1861)

* obsahuje artikulační vzorce – sekvence zapojení jednotlivých svalů potřebných k vyslovení slova
* tvorba řeči
* praváci v levé hemisféře, někteří leváci v pravé (většina ale také v levé)

Brocova – expresivní, motorická – afázie

* rozumí řeči, ale problémy s výslovností, vynechává některá slova, řeč má telegrafickou kvalitu, je kostrbatá; narušení syntaktického stadia, možná zpomalený přístup k významům slov, hlavně dvojznačných

Wernieckeho oblast (1874)

* obsahuje sluchové vzorce a významy slov
* porozumění řeči
* v levé hemisféře (i velká většina leváků)

Wernieckeho – receptivní, senzorická – afázie

* nerozumí slovům, mluví plynule, ale nesmyslně, používá i neexistující slova; výrazný pojmový deficit, narušení na úrovni slov a pojmů

Gyrus angularis

* porovnává vizuální formu slova s jeho sluchovým vzorcem ve W. oblasti

Wernieckeho – Geschwindův model

* vyslovení slova:
aktivace jeho sluchového vzorce ve Wernickeho centru> Brocovo centrum> motorické oblasti – vytvoření mluveného slova

* porozumění mluvenému slovu:
sluchová oblast > Wernickeho centrum – slyšená forma porovnávána se svým sluchovým vzorcem > vzorec pak aktivuje význam slova

* porozumění psanému slovu:
primární zraková oblast > gyrus angularis – spojí vizuální formu slova s jeho sluchovým vzorcem ve Wernickeho centru> jakmile je nalezen sluchový vzorec slova, je nalezen jeho význam

online kurzy základů psychologie