Anorgasmie u žen a u mužů

Zvláštnosti anorgasmie u žen

Anorgasmie se u žen vyskytuje mnohem častěji než u mužů. Odhaduje se, že 10-40% žen má potíže s dosahováním orgasmu, ale jako problém nebyla ženská anorgasmie dlouho uznávána. V patriarchální společnosti na přelomu 19. a 20. století byla žena vnímána jako asexuální bytost a jejím úkolem při sexu bylo potěšit manžela a otěhotnět. To, že i žena může mít jakési sexuální potřeby a nároky, se v západní kultuře začalo připouštět až po 2. světové válce.

V případě anorgasmie žen jde málokdy o poruchu jako takovou, většinou je to o neumění. Poměrně značné procento žen neprožívá orgasmus v rámci pohlavního styku, ale není to pro ně problém při klitoriálním dráždění. Častým viníkem pak bývá nedostatečná komunikace nebo stud – partnerka muži neřekne, jaké aktivity u ní vedou k orgasmu a orgasmus kvůli „klidu v rodině“ předstírá, případně otevřeně rezignuje na jeho prožití. Na druhou stranu je fakt, že význam sexuálního odreagování je u ženy obvykle nižší než u muže. Schopnost prožívat orgasmus je do značné míry daná zkušenostmi ženy ve věcech sexu.

Mezi dalšími příčinami anorgasmie figuruje bolest během pohlavnímu styku, strach z otěhotnění nebo předchozí bolestivý nebo nepříjemný sexuální prožitek.

U ženy dochází při orgasmu ke kontrakcím dělohy, orgastické manžety a svaloviny rekta (konečníku). Pro funkci genitálu jsou podstatné hormony estrogeny a pro sexuální apetenci (chuť na sex) androgeny.

Specifika anorgasmie u mužů

Sexuální aktivita muže je v mozku podporována dopaminem, naopak tlumivě působí serotonin. Jednou z nutných podmínek sexuální reaktivity je určitá hladina aktivních hormonů androgenů. Sexuálně vzrušivé podněty vyvolají u muže zvýšenou aktivitu parasympatických nervů v oblasti malé pánve, genitálem protéká více krve a její hromadění v houbovitých tělíscích penisu vede k erekci. Adekvátní stimulací pak dochází k orgasmu a emisi (výronu) semene. Jedním ze zdrojů potíží s dosahováním orgasmu může být přirozený běh času. V důsledku stárnutí se zpomalují všechny fyziologické procesy a u některých mužů to také vyvolává úzkost. Příčinou anorgasmie může být i bolest během pohlavního styku, která je často podložená tělesným onemocněním (zánět prostaty, močové trubice, nádory aj.).

test osobnosti