Anatomie a fyziologie – úvod

Stručný přehled nejdůležitějších bodů anatomie a fyzilogie (tedy skladby a funkce lidského těla), které potřebujete (někde) k přijímacím zkouškám na psychologii a pak i ke studiu. Jde o poznámky z přednášek z olomoucké psychologie.

Seznam použitých zkratek:

dg.: diagnóza, diagnostika, diagnostický …
dí: dítě
M: muž, mužský …
O: osobnost, osobnostní …
p: psychika, psychický …
P: psychologie, psychologický, psycholog …
PA: psychoanalýza, psychoanalytický, psychoanalytik …
PT: psychoterapie, psychoterapeutický, psychoterapeut …
Q: množství
ro: rodiče, rodič …
T: terapie, terapeut, terapeutický …
Ž: žena, ženský …
<>: interakce, interakční

biologie – věda o živých organismech
somatologie – stavba a fce lid. org.; didaktický obor

biologické vědy:
•    morfologické (tvar, vývoj, stavba živých org.)
•    anatomie – makroskop. metoda, zkoumá, co je vidět, hl. metoda pitva; tvar, vývoj, stavba, velikost org.
•    histologie – mikroskop. obor; stavba tkání a orgánů
•    cytologie – buňka a buň. organely
•    embryologie – vývoj zárodku
•    funkční (popis funckí, stanovení norem; Č orgánů a organismů jako celků)
•    fyziologie – nauka o funkcích orgánů, organismu; řízení Č
•    biofyzika – fyzikální změny při Č, působení fyzikálních vlivů na org.
•    biochemie – chem. složení, reakce; patří sem např. toxikologie
•    genetika – o dědičnosti a proměnlivosti org.; vývoj a původ org.