Podmínky užití internetových stránek psychoweb.cz a ochrana osobních údajů

Tyto podmínky užití upravují vztah provozovatele webových stránek psychoweb.cz – PhDr. Michaela Peterková, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ 74584022  (dále jen „Provozovatel“) a návštěvníky z řad fyzických nebo právnických osob (dále jen „Uživatelé“), kteří navštíví internetové stránky http://www.psychoweb.cz nebo http://psychoweb.cz a všechny jejich podstránky (dále jen „Web“) na straně druhé.

Všeobecná ustanovení

Obsah na Webu je chráněn autorským zákonem. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí Webu je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na Webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto Webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Provozovatel tak nenese zodpovědnost za škody způsobené užíváním portálu a informací na něm dostupných.

Diskusní fóra

Příspěvky v diskusích vyjadřují osobní názor autora příspěvku a nevyjadřují nutně názor Provozovatele. Uživatelé se zavazují dodržovat pravidla diskuse – nesmějí používat vulgární výrazy, prohlášení v rozporu se zákonem, prohlášení podléhající autorským právům třetích stran a nesmějí své příspěvky psát způsobem, který by mohl Provozovatele jakkoli poškodit, případně negativně ovlivnit nabízení stránek Webu ve vyhledavačích. Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky v rozporu s těmito pravidly. Provozovatel si současně vyhrazuje právo odmítnout smazání Uživatelem vložených diskusních příspěvků. Uživatel souhlasí s případným uchováváním své IP adresy a jejím zobrazením u diskusního příspěvku.

Vkládání dat Uživateli

Za data se považují veškeré vložené texty, fotografie, odkazy a jiné materiály (dále jen „Data“). Za všechna vložená data nese odpovědnost Uživatel, který je na Web vložil.

Uživatel se zavazuje, že bude vkládat pouze Data neporušující autorský zákon. V případě porušení autorského zákona u vkládaných Dat je Provozovatel připraven poskytnout postiženým autorům veškeré informace vedoucí k odhalení Uživatele, který vkládá odcizená Data.

S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na jakoukoli stránku Webu pomocí formuláře pro diskusi, elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Uživatel tedy dává vložením Dat na Web souhlas Provozovateli k časově neomezenému a neomezenému užití vložených Dat, včetně jejich úprav nebo odstranění. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje Uživatelů.

Poskytnutím e-mailové adresy v kterékoliv části Webu souhlasí Uživatel se zasíláním informačních mailů. Tato informace je obvykle u příležitosti vkládání e-mailové adresy jednoznačně uvedena. Uživatel může kdykoliv písemně tento souhlas odvolat a požádat o vyřazení e-mailové adresy z databáze.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese info(z@vináč)psyx.cz

Tyto podmínky užití jsou platné od 1.1.2016