Zraková diskriminace

  • schopnost rozlišit od sebe různé vizuální podněty – např. barvy, tvary, písmena atd.
  • neschopnost diskriminace se projevuje např. neschopností odlišit modrou a zelenou barvu