Zadržování dechu u dětí

  • dítě záměrně přestane dýchat, zadrží dech až k cyanóze (zmodrání), případně ztrátě vědomí
  • zpravidla se to stává ve chvíli, kdy je dítě ve stresu, kdy je mu něco odepřeno atp. – forma protestu, snaha o získání pozornosti nebo pokus, jak manipulovat s ostatními a prosadit si svou
  • v dětství se zadržování dechu vyskytuje relativně často, po čase dítě toto chování samo opouští
  • pokud je dítě klinicky zdravé a dech zadržuje úmyslně, je nejlepší (i když pro rodiče velmi obtížné) si ho v tu chvíli přestat všímat – jeho chování tak nevyvolá chtěný efekt a je větší pravděpodobnost, že se nebude opakovat