Wernickeho encefalopatie (Wernickeova encefalopatie)

  • skupina příznaků – poruchy vědomí ve smyslu zmatenosti, letargie, apatie, narušená koordinace pohybů, nekontrolovatelné pohyby očí, nervové poruchy…
  • jde o akutní stav vyžadující okamžitou léčbu, může končit smrtí nebo přejít v Korsakovovu psychózu (též nazývaná Wernickeho-Korsakovova psychóza)
  • W. encefalopatie zahrnuje poškození několika mozkových struktur v důsledku nedostatku tiaminu
  • týká se zejména alkoholiků