Vulvopletysmograf – vaginální pletysmograf

  • přístroj k měření změn v prokrvení vagíny
  • používá se při výzkumu sexuálních funkcí, při diagnostice sexuálních deviací a dysfunkcí
  • v sexuologii a psychiatrii: člověku napojenému na vulvopletysmograf (falometr) se promítají snímky nebo filmy obsahující různé sexuální objekty nebo děje a sleduje se, na které z nich dotyčný reaguje vzrušením