Viktimologie

  • obor zabývající se oběťmi trestných činů (victim = oběť)
  • zkoumá související okolnosti viktimizace (proces, kdy se z člověka stává oběť), vyrovnání se viktimizovaného se zážitkem, následky viktimizace…