Transvestitismus dvojí role

  • převlékání se do oblečení typického pro příslušníka opačného pohlaví, bez sexuálního vzrušení
  • na rozdíl od transsexuálů tito transvestité nemají zájem o změnu pohlaví (fungují ve dvou rolích)
  • dg. F64.1 dle MKN 10