Tourettův syndrom (Gilles de la Tourett sydrom)

  • kombinovaná vokální a tiková porucha – dostavují se motorické tiky (mimovolní pohyby) i vokální tiky – mimovolní hlasová produkce (slova, zvuky)
  • vzniká během dětství nebo dospívání a často trvá i v dospělosti
  • dg. F95.2 dle MKN 10