Symptomatická duševní porucha

  • porucha, která vznikla vlivem somatického (tělesného) onemocnění, kdy jedním z napadených orgánů byl i mozek
  • např. otravy, virové a bakteriální infekce, cévní onemocnění