Sugestibilita (sugestibilní)

  • ovlivnitelnost, tendence nechat se přesvědčit
  • vlastnost výhodná pro navození a účinnost hypnózy, jinak je vysoká sugestibilita spíše rizikový faktor (člověk podléhá prodejcům dek za tisíce korun, půjčuje si peníze na vysoký úrok atp.)
  • kromě zdravých jedinců je typická pro osoby s mentální retardací