Subkuktura (subkulturní)

  • podskupiny kultury, které jsou charakteristické určitými postoji, formami jednání a uznávanými hodnotami, které se liší od většiny členů dané kultury
  • např. náboženská společenství, uživatelé drog, lidé s alternativním životním stylem…