Stupor (stuporózní)

  • stav „ztuhnutí“ – člověk není schopen pohybu ani řeči
  • stuporózní projevy se objevují u katatonní schizofrenie, u histrionských osobnosti, hlubokých depresí a jako reakce na šok, stres