Stresor

  • podnět vyvolávající stres, zatěžující podnět
  • mnoho typů stresorů – akutní, chronické; pracovní, rodinné, společenské, osobní; fyzikální, přírodní, chemické…
  • např. hluk, ponížení, kopírka v kanceláři, partnerovo chování, neschopnost říci ne…