Stres (stress)

  • stav organismu při zátěži
  • může jít o zátěž tělesnou nebo duševní, každopádně však je to stav, který klade na organismus určité zvýšené nároky
  • možno dělit na eustres a distres – eustres pramení z pozitivních jevů (svatba, výhra více peněz…), distres z negativních (úmrtí blízkého člověka, nemoc, ztráta klíčů…)
  • působením stresových hormonů (zejm. katecholaminy adrenalin a noradrenalin) se organismus připravuje na útok nebo útěk (buší srdce, zvyšuje se krevní tlak, svaly dostávají cukr k rychlé akci, tlumí se zažívaní a jiné, v tu chvíli nedůležité děje, stahují se periferní cévy atd.
  • v dnešní době není tato mobilizace často potřeba, protože člověk je stresován např. hlukem, kolegou v práci, termíny), napětí se fyzicky nevybije a to v dlouhodobém horizontu působí tzv. civilizační choroby