Stereotaktická operace (stereotaktická biopsie, stereotaxe)

  • chirurgický zákrok na mozku (klasicky, gama nožem…), jehož cílem je odstranění/zničení nežádoucího ložiska nebo postižené oblasti, případně odebrání vzorku (biopsie)
  • stereotakticky se řeší např. epilepsie, agresivita, některé nutkavé poruchy a mnoho nemocí mimo psychopatologii
  • stereotaxe je přesné zaměření ložiska v mozku a je základem pro chirurgický zákrok