Specifická porucha artikulace řeči

  • nedokonalá výslovnost řeči, resp. její úroveň neodpovídá věku dítěte
  • zvládnutí jazyka je přitom na normální úrovni
  • dg. F80.0 dle MKN 10