Somatoformní porucha

  • porušené somatické (tělesné) funkce bez organického podkladu
  • příčina je v rovině psychiky, nejčastěji stres, potlačené potřeby nebo vzpomínky
  • porucha zpravidla mizí, jakmile se upraví životní podmínky dotyčného
  • podobně jako u somatizační poruchy se člověk opakovaně dožaduje vyšetření a zákroků
  • dg. F45.1 až F45.9 dle MKN 10