Somatizační porucha

  • porucha charakterizovaná somatickými (tělesnými) problémy, které však nemají žádný organický podklad
  • není to simulace, člověk na sobě různé příznaky skutečně pociťuje; opakovaně chodí k lékařům a na mnohá vyšetření
  • dg. F45.0 dle MKN 10