Somatizace (somatizační)

  • projev duševních pochodů v oblasti tělesné
  • často somatizují např. úzkostní pacienti, u nichž se projeví třeba ekzém, žaludeční vředy nebo astma, přičemž základ těchto chorob se nachází v psychice