Sofronizace

  • relaxační metoda podobná hypnóze nebo autogennímu tréninku, slouží k uvolňování a terapii úzkosti
  • vynašel španělský lékař Alphonso Caysedo
  • dochází k tělesnému a duševnímu uvolnění, navození příjemného odstupu, představování si uklidňujících situací a motivování sebe sama
  • kromě oblasti psychologie a psychoterapie se uplatňuje i ve zdravotnictví – např. chirurgii, somatologii a porodnictví