Sociální síť

  • systém mezilidských vztahů, vazeb
  • hustá sociální síť, tedy hodně přátel a známých, je u většiny lidí důležitým předpokladem duševního zdraví a životní spokojenosti