Sluchová diskriminace

  • schopnost rozlišit od sebe různé auditivní podněty (zvuky) – např. hlásky, slova, tóny různé výšky, zvuky zvířat atp.
  • neschopnost diskriminace se projevuje např. neschopností odlišit zvuk při vyslovení hlásek „b“ a „d“