Selhání genitální odpovědi

  • sexuální dysfunkce, překážka uskutečnění pohlavního styku – na straně muže obvykle nedostatečná erekce, u žen nedostatečná lubrikace
  • příčiny mohou být tělesné, ale nezřídka tkví pozadí sexuálních dysfunkcí v psychice
  • dg. F52.2 dle MKN 10