Schizoafektivní porucha

  • smíšená porucha, u níž jsou přítomny jako příznaky schizofrenie, tak příznaky poruchy nálady (depresivní nebo manické)
  • v současné době těchto diagnóz přibývá
  • skupina dg. F25 dle MKN 10