Růstový hormon (somatotropin, somatotropní hormon, STH, GH)

  • polypeptid tvořený předním lalokem hypofýzy
  • hormon zodpovědný za růst organismu, štěpení tuků a metabolismus bílkovin¨
  • nedostatek růstového hormonu v dětství vede k nanismu (trpaslitcví), nadbytek v dětství naopak ke gigantismu a nadbytek v dospělosti k akromegalii (nadměrný růst akrálních – vnějších částí těla – uši, prsty, genitálnie…)