Rezultovat (rezultát)

  • vést k, ústit v, mít nějaký důsledek nebo následek
  • např. neléčení schizofrenní epizody pravděpodobně rezultuje v opakování epizody v budoucnu NEBO pravděpodobným rezultátem neléčené schizofrenní epizody je její opakování v budoucnu = neléčení schizofrenní epizody pravděpodobně vyústí v opakování epizody v budoucnu