Reverzibilní

  • vratný, s možností uvést do předchozího stavu
  • např. ochrnutí u hysterie (konverzní neurózy) je reverzibilní – po čase nebo terapii odezní, ovšem ochrnutí vlivem poškození míchy je ireverzibilní – nevratné