Rettův syndrom

  • skupina příznaků vyskytujících se výhradně u dětí ženského pohlaví – po určité až době normálního vývoje (zhruba 7-24 měsíců) se vývoj dezorganizuje
  • typické jsou potíže v oblasti řeči a pohybu, dívka zaostává v sociálním vývoji, nastupují choreativní pohyby, apraxie (nešikovnost) a postupně se rozvíjí těžká mentální retardace
  • dg. F84.2 dle MKN 10