Rehabilitace (rehabilitační)

  • postupy vedené s cílem obnovit premorbidní (před nemocí) fungování člověka
  • zpravidla medicínské, psychologické a sociální zásahy a jejich kombinace