Regrese (regresivní, regredovat)

  • návrat na již překonanou úroveň, ke stavu nebo chování, které deficitně neodpovídá vývojové úrovni dotyčného
  • typicky např. když dospělý člověk ve stresu hází věcmi, nakopne auto, které nejde nastartovat atp.
  • dle psychoanalýzy se často regreduje do vývojové úrovně, kde byl člověk spokojený, kde mu byly saturovány jeho potřeby