Pyromanie (pyromanický, pyroman)

  • porucha z oblasti poruch chování a impulzivních poruch – zakládání ohňů a zájem o tuto problematiku vycházející z patologické motivace
  • před činem cítí člověk značnou tenzi a při pozorování hoření pak vzrušení
  • někdy je to zároveň porucha sexuální preference, kdy pozorování ohně vede k sexuálnímu vzrušení, případně masturbaci k vyvrcholení
  • pyromani se občas vyskytují mezi příslušníky hasičských sborů, speciálně dobrovolných hasičů
  • dg. F63.1 dle MKN 10