Psychastenie (psychastenik)

  • skupina vlastností osobnosti – nedostatek energie, snadná unavitelnost, nezájem, letargie, obtížná sebemotivace
  • psychastenik má pasivní, slabou osobnost