Presenium

  • období předcházející stáří, zpravidla věk do 65 let
  • pre – před, senium – stáří