Presenilní

  • přicházející dříve, než ve stáří – dnes se obvykle za hranici stáří uvažuje 65 let
  • pre – před, senilní – týkající se stáří
  • např. presenilní demence