Pracovní terapie

  • léčebná metoda s využitím práce, slouží k navození režimu, motivace, sebedůvěry, žádoucích návyků
  • častá součást terapie závislostí i jiných poruch – nálady, psychóz…