Pozitivní příznaky schizofrenie

  • příznaky, kdy něco přebývá oproti normálu – typicky halucinace, bludy, zrychlená řeč, aktivita
  • schizofrenie a jiné psychotické stavy s pozitivními příznaky mají obvykle lepší prognózu než když jsou přítomny příznaky negativní