Povelový automatismus (automatická poslušnost)

  • slepé, mimovolní vyhovění příkazům
  • vyskytuje se u katatonních stavů, dále při intoxikacích, hypnóze, v mimořádném rozrušení…