Poruchy příjmu potravy

  • abnormality v množství, druhu nebo způsobu přijímání jídla
  • mentální anorexie, mentální bulimie, psychogenní přejídání, psychogenní zvracení, pika…
  • skupina dg. F50 dle MKN 10