Patognomický (patognomický symptom)

  • patognomický příznak je specifický a vede k jednoznačné a spolehlivé formulaci diagnózy
  • u duševních poruch tyto symptomy téměř nejsou, tyto poruchy lze diagnostikovat pouze na základě většího množství přítomných příznaků, které jsou relativně málo specifické