Pasivně-agresivní osobnost

  • soubor chování, kdy člověk protestuje proti požadavkům okolí skrytým způsobem – zapomíná, odevzdává pozdě svou práci, chodí pozdě, nevyřizuje vzkazy…
  • na rozdíl od disociální osobnosti, která dá svůj nesouhlas jasně najevo, používá člověk pasivně-agresivní nepřímých způsobů