Paranoidní porucha osobnosti (paranoidní osobnost)

  • soubor výrazných rysů osobnosti, které člověku a jeho okolí ztěžují život – podezíravost, vztahovačnost, žárlivost, neschopnost odpouštět urážky a značná citlivost vůči nim, nesnášenlivost vtipkování na vlastní účet, výrazné bránění svých práv
  • dg. F60.0 dle MKN 10