Paranoidní

  • podezíravý, ovládaný neodbytnými myšlenkami až bludy
  • myšlenky mají většinou obsah jako pronásledování, sledování, žárlivost, nenávist, spory, nadpřirozeno
  • paranoidní rysy jsou součástí mnoha poruch – schizofrenie a jiných psychóz, poruch osobnosti, organických duševních poruch…